Kaj je RSS?

RSS uporabnike obvešča, da so spletna mesta, ki ste jih izbrali kot relevantna, posodobila svojo vsebino. Zadnje novice (kot tudi audio, video in foto datoteke) takoj po objavi najdete na enem mestu, ne da bi morali vsak dan obiskati vsako spletno mesto posebej. Uporabniki ste tako vedno v koraku z najbolj svežimi informacijami, ki vas zanimajo, hkrati pa vam je prihranjeno zamudno brskanje.

Za pomen kratice RSS obstaja več razlag, najbolj uveljavljena pa je ‘Really Simple Syndication’ ali ‘resnično preproste objave’. RSS feed je samo posebna spletna stran, ki je namenjena računalniku in ne bralcu. Najlažje si jih predstavljamo kot sodobno verzijo starinskih telegraf naprav, ki so na trak zapisovale pomembna sporočila.

Kako začnem uporabljati RSS?

Dandanes že večina spletnih mest omogoča RSS spremljanje tekstovnih in video objav. Informacije posredovane s pomočjo RSS lahko spremljate na dva načina:

  • Spletni brskalnik omogoča enostavno naročanje RSS objav. Pri spletnih mestih, ki nudijo to možnost, v skrajnem desnem rob naslovne vrstice opazite kvadratek oranžno-bele barve. Če kliknete na kvadratek in ga povlečete v osebno orodno vrstico, se bo tam ustvaril živi zaznamek. Klik nanj vam ponudi seznam zadnjih objav za izbrano spletno mesto, te pa po želji lahko odprete vsako v svojem zavihku.
  • Za spremljanje RSS objav obstajajo posebne aplikacije, ki vam informacije iz različnih spletnih virov posredujejo na enem mestu. Nekaj the aplikacij, med katerimi so najbolj znane RSS Bandit, Freereader in Google Reader je z interneta mogoče prenesti varno in brezplačno.

Seznam RSS kanalov